Village Dune

Village Dune

ДУЊЕ - селото на Чучук Митра

Во 70-тите години на дваесетиот век , во ова село  живееле 1.500 жители, селото  располага со голем атар од околу 50 квадратни километри ,на него пасиштата заземаат површина од 2.500 хектари, на  обработливо земјиште 1.500 хектари , на шуми 1.000 хектари шуми.