ЗАБОРАВЕНИ МАКЕДОНСКИ СЕЛА

ЗАБОРАВЕНИ МАКЕДОНСКИ СЕЛА

PHOTO: Регион Малесија

Во почетокот на првата половина на дваесеттиот век во областа Малесија, која се распостила во југозападна Македонија живееле околу 10.000 жители , а денес во осумте населени места , меѓу кои и во селата  Селци,  Буринец и  Локов живеат околу стотина жители

Според професорот д-р Митко Панов  автор на научниот труд“Енциклопедија на селата во Република Македонија” за с. Селци пишува : ...Во ова село се родени   македонскиот  драматург  , автор на драмата “Mакедонска крвава свадба”  ...