Региони

Региони

Новости

Манастир Покров на Пресвета Богородица (втор дел)

Манастирската црква Покров на Пресвета Богородица  е едно корабна градба. Се наоѓа на два -три километри југо-источно од Прилеп и на два-три километри од селото Волко Село,на местото викано Чалма.Почната е со градба во последната деџенија на дваесетиот век, кога е поставен камен темелник на мал параклис, од страна на  ктирот на Манастирот Добрила Мирческа, а браќата Никола и Љубе Спиркоски, како аманет од ктиторот  на 28 Мај 2002 година со осветување на камен темелникот извршена од митрополитот Петар

Манастир Покров на Пресвета Богородица (прв дел)

Зрзески манастир се распостила на јужните падини на планината Даутица, во близина на селото Зрзе. Манастирот бил изграден во XIV век од монахот Герман за време на владеењето на српскиот цар Стефан Душан, што е поткрепено со натписот сместен на надворешниот ѕид од јужниот влез на главната манастирска црква. Тој имал утврдени ѕидини и одбранбени кули. Манастиската целина ги вклучува црквите „Св. Преображение“ и „Св. Петар и Павле“, а како негов метох се јавува и црквата „Св. Никола“ во селото Зрзе.

Црквата свети Јован Крстител во село Мислешево

Црковно- манастирскиот духовниот живот на селото Мислешево не  може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото, во едн миг.Тоа се безброј пластови на дух и материја напластени едни на други  со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на духовниот живот..За да се дознае дел од вистината потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар испреплетени зад превезот на времето.

село Сливово

Минатото  и сегашноста на Сливово   е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото, во едн миг.Тоа се безброј пластови на дух и материја напластени едни на други  со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на вишнешкиот  живот.За да се дознае дел од вистината потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар испреплетени зад превезот на времето.

село Сирула (прв дел)

Селото Сирула е девствен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на моево село  му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Усните преданија, легендите, митовите материјалните документи, пишаните документи, датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, визнтискиот, отоманскиот и денешното наше совремние се дознава дека во оваа регија така да речам урбаното живеење било добро организирано.

село Црничани

Длабоко во полите на Селечка Планина, под „закрила“ на возвишението Тврди Град, на 27 километри источно од Битола , чмае едно од големиот број заборавени  македонски села, некогаш со убави камени куќи полни со луѓе, денес одвај живо, сепак жилаво, селото Црничани.. Киптат времињата во него, „мириса“ длабоката историја од длабоко закоренетите дрвја, високите треви, карпите и камењата, големите камени куќи и замандалените, но разнишани порти по авлиите. Селото Црничани,е мошне старо село