Региони

Малесија се наоѓа меѓу планинскиот масив Караорман и се протега по изворишниот тек на Црни дрим до хидро-акумулацијата “ Глобочица” и Струшко поле на југозапад.овој регион на исток има медиријански правец на протегање  со највисок врв Орлов Врв на планинскиот масив Караорман (надморска височина 1.800 метри), северно од него се наоѓа врвот Луковски Срт ( надморска височина 1.500 метри), во западниот дел се планинските превои Старечко Седло( надморска височинаод 1.300 метри)…

Малесија се наоѓа меѓу планинскиот масив Караорман и се протега по изворишниот тек на Црни дрим до хидро-акумулацијата “ Глобочица” и Струшко поле на југозапад.овој регион на исток има медиријански правец на протегање  со највисок врв Орлов Врв на планинскиот масив Караорман (надморска височина 1.800 метри), северно од него се наоѓа врвот Луковски Срт ( надморска височина 1.500 метри), во западниот дел се планинските превои Старечко Седло( надморска височинаод 1.300 метри) ,и Осој со надморска височина од 1.180 метри  и превојот Брчево , а на јужната страна преслапот Поум со надморска височина од 300 метри, кој ја дели Малесија од Струското поле.

МАЛЕСИЈА

It seems we can't find what you're looking for.

Региони